מדיניות רכישה ומשלוחים:

  1. עלות המשולח: 45 ש״ח.
  2. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 לתקנון
  3. במידה והמוצר הגיע אליכם ואינו לשביעות רצונכם, אנא פנו אלינו. אנו מחלקים את המוצרים בתדירות משתנה ואיננו מתחייבים על מועד אספקה מעבר לתאריך העדכני המצויין באתר.
  4. התכנים המופיעים באתר הם בגדר מיידע כללי. האחריות על השימוש במידע שיימצא הוא על המשתמש בלבד.

אחריות ושירות

אחריות למוצרי מיכון משרדי | מדפסות | ציוד היקפי למחשב וציוד טכנולוגי אחר הנרכשים באמצעות האתר הינה במעבדות מורשות מטעם היבואן. האחריות כפופה לתנאים הרשומים בתעודת האחריות המצורפת למוצר ו/או לתנאים המצוינים בתעודת האחריות במשרדי יבואן המוצר/מורשה מטעמו. על חלק מהמוצרים מודבקת מדבקת אחריות. יש לדאוג כי מדבקת האחריות תהיה תקינה וקריאה. פתיחת המוצר ו/או תיקונו על ידי גורם שאיננו מאושר ע"י היבואן ו/או היצרן אשר תוביל להסרת המדבקה ו/או לפגיעה בה או במוצר עצמו תמנע מתן האחריות ללקוח.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. יחד עם זאת חברתנו תפנה את הלקוח למוקדי השירות והתמיכה של הספק או היצרן ותנקוט בכל האמצעים כדי לפתור את הבעיות שהתעוררו .
לא תינתן אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח. במידה והלקוח בחר לבצע התקנה כלשהי שלא ע"י נציג מורשה או ע"י בעל בר סמכא בתחום הרלוונטי תפוג האחריות למוצר הנרכש, מקום שיש בהתקנה לגרום נזק למוצר/לתוכנה.

אופן הרכישה ותנאי תשלום

התמונות המלוות את המוצרים באתר הינן לצורך המחשה בלבד ותיתכן סטייה קלה בהצגת הצבעים בין מסך למסך. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים חדשים אלה אם צוין אחרת .
בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו בשקלים, כל מוצר ניתן להוסיף לסל הקניות , ניתן להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל.
בסיום ההזמנה יש לאשר את הרכישה בקופת האתר.
חברתנו רשאית לבטל כל הזמנה לפי ראות עיניה ללא תאום או הודעה מראש.